UITREIKING JOKE SMIT-PRIJS 

De Joke Smit-prijs is zowel een Nederlandse regeringsprijs als een oeuvreprijs voor vrouwenemancipatie. De prijs is vernoemd naar de feministe Joke Smit (1933 – 1981) die een zeer vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatie. De prijswinnaar ontvangt een kunstobject én een bedrag van € 10.000. De regering onderstreept hiermee het belang dat zij hecht aan de bevordering van emancipatie in de Nederlandse samenleving.

Meer vrouwen die economisch op eigen benen kunnen staan is een belangrijk speerpunt van dit kabinet. Anno 2015 geldt dat slechts voor ongeveer de helft van de Nederlandse vrouwen. Dat betekent dat van een evenwichtige verdeling van werk en zorg tussen mannen en vrouwen nog geen sprake is. Voor veel vrouwen heeft dat nadelige gevolgen op het vlak van inkomensperspectieven en pensioenopbouw.

Wie komt er in aanmerking voor de Joke Smit-prijs?
Personen, groepen of instanties die het thema economische zelfstandigheid van vrouwen op bijzondere wijze op de agenda hebben gezet. Dat geldt ook voor personen die door hun actieve inzet hun directe omgeving in beweging hebben gezet. Daarmee hebben zij - ondanks tijden van economische crisis – kansen gegrepen en vrouwen geïnspireerd om hun positie te verbeteren op de arbeidsmarkt. De prijs biedt een podium voor innovatieve concepten of projecten die specifiek gericht zijn op het thema economische zelfstandigheid. Een vakkundige jury bekroont uiteindelijk het beste initiatief. De winnaar ontvangt de prijs uit handen van minister Jet Bussemaker van het ministerie van OCW.

Volgens Bussemaker kent Nederland tal van initiatieven van mensen en organisaties die zich met volle inzet toeleggen op de verbetering van de positie van vrouwen: “De Joke Smit Prijs zet deze initiatieven in de etalage. Daarmee benadrukken we als overheid het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen, van onderlinge samenwerking en het delen van inspirerende 'best practices' die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen," aldus de bewindsvrouw.

De Joke Smit-prijs 2015 is gewonnen door Vreneli Stadelmaier. 
 

Aanmoedigingsprijs
Tevens is er een Aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie. Ook deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Hieraan is een bedrag van € 1.000 verbonden.

De Aanmoedigingsprijs is gewonnen door Mireille van den Berg.

DE JURY

Alle voordrachten zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury. 

WIE WAS JOKE SMIT?

Joke Smit was een icoon van de Nederlandse tweede feministische golf.

VOORGAANDE WINNAARS JOKE SMIT-PRIJS

De Joke Smit-prijs werd dit jaar voor de 15e keer uitgereikt.