JokeSmitKOT.jpg

Joke Smit, (c) Angelo Goedemondt.
(Collectie IAV - Atria, kennisinstituut voor
emancipatie en vrouwengeschiedenis) 

 

PROGRAMMA GRANDE FINALE 

27 NOVEMBER 2015
GRANDE FINALE KRACHT ON TOUR
UITREIKING JOKE SMIT-PRIJS 

Op 27 november 2015 werd KRACHT on Tour afgesloten met een sprankelende bijeenkomst: de uitreiking van de Joke Smit-prijs. Dit jaar werd de prijs voor de 15de keer uitgereikt. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nodigde heel Nederland uit om personen (m/v) en organisaties te nomineren die vrouwen inspireren economisch zelfstandig te zijn. 

In Nederland kan één op de twee vrouwen financieel niet op eigen benen staan. Reden voor minister Jet Bussemaker, die als onderwijsminister ook verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid, om eerder al afspraken te maken met bedrijven over wat zij gaan doen om de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. “De Joke Smit-prijs zet initiatieven die succesvol de positie van vrouwen verbeteren in de etalage. Dat is belangrijk, want wanneer vrouwen financieel zelfstandiger zijn vergroot dat hun keuzevrijheid en verbetert het hun positie in de samenleving. Daar hebben zowel de vrouwen zelf een rol in, maar vooral ook werkgevers. Meer vrouwen moeten de kans krijgen en gestimuleerd worden om hun talenten te ontdekken, te benutten en te verzilveren,” aldus minister Bussemaker.

De Joke Smit-prijs is zowel een Nederlandse regeringsprijs als een oeuvreprijs op het gebied van vrouwenemancipatie. De prijs is vernoemd naar de overleden feministe Joke Smit (1933 – 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatie. De prijswinnaar ontvangt een kunstobject én een bedrag van € 10.000. Ook is er een Aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie. Ook deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Hieraan is een bedrag van € 1.000 verbonden.