DEALS REGIO ROERMOND

In Roermond zijn de volgende afspraken gemaakt:

De Gemeente Roermond

  • heeft de intentie om middelen vanuit de WMO  in te zetten voor vrouwen met een grote afstand tot  de arbeidsmarkt.
  • heeft de intentie de Tafel van één aan te bieden binnen de gemeente.

www.roermond.nl
 

De Gemeente Roermond en FAM netwerk
gaan gezamenlijk een initiatief ontwikkelen om vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld te helpen een eigen bestaan op te bouwen door werk of ondernemerschap.

www.famnetwerk.nl
 

Wonen Limburg
neemt hierin mee of de betreffende huurster(s) ondersteuning kan/kunnen gebruiken van de kansmakelaar van Wonen Limburg voor het bieden van een kwalificatie. (op economisch gebied) Bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring of het verkennen c.q. opstarten van ondernemerschap.

www.wonenlimburg.nl

 

Rockwool en Proteion Thuis
voeren een personeelsbeleid waarin ruimte is voor flexibele werktijden het opnemen van ouderschapsverlof en andere elementen die een betere verdeling van arbeid en zorgtaken mogelijk maken voor hun vrouwelijke en mannelijke werknemers. Dat geldt zowel voor de zorg voor kinderen als voor mantelzorg. Beiden bedrijven zijn bereid om een voorbeeldfunctie te vervullen voor bedrijven als (mantel)zorgvriendelijk bedrijf.

www.rockwool.nl
www.proteion.nl

 

Proteion Thuis en TheaterHotel De Oranjerie & Het Arresthuis
gaan samenwerken om de doorstroom van vrouwen, van ‘instapbanen’ naar een hoger niveau, te bevorderen.

www.proteion.nl
w
ww.theaterhotelroermond.nl

 

ROC Gilde Opleidingen en Proteion Thuis
voeren samen het project ‘Talententour’ uit. In dit traject leiden ze vrouwen op voor specifieke functies bij Proteion (vrouwen zonder startkwalificatie). Dit project  is een groot succes en kan uitgerold naar andere sectoren en andere instellingen. Ze gaan in gesprek met de provincie bekijken of ze dit concept op provinciaal niveau kunnen uitrollen.

www.gildeopleidingen.nl
www.proteion.nl


The Roermond  Yumble, Proteion Thuis en ROC Gilde Opleidingen
gaan samenwerken om personeel dat ervaring heeft met gastvrije verzorging op de juiste plek te laten belanden en mogelijkheden te bieden om hun loopbaan voort te zetten.

Roermond Yumble
www.proteion.nl
www.gildeopleidingen.nl

 

 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • heeft financiële zelfstandigheid van vrouwen tot prioriteit in het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid gekozen.
  • vraagt aandacht voor dit onderwerp in de media.
  • zal de ondertekenaars van deze intentieverklaring behulpzaam zijn door hen desgevraagd in contact te brengen met emancipatiedeskundigen en -organisaties uit haar netwerk.
  • zal de ondertekenaars van deze intentieverklaring behulpzaam zijn door hen te adviseren bij de uitvoering of door te verwijzen naar instanties die hen kunnen ondersteunen.
  • besteedt in het magazine Kracht on Tour en op de daaraan gerelateerde Facebook pagina aandacht aan het project en in het bijzonder aan de initiatieven die de ondertekenaars van deze intentieverklaring ontplooien.

Website Rijksoverheid