Schermafbeelding 2016-12-19 om 13.31.58.png

 

De Kerngroep Kracht on Tour Twente by FIFE levert de ambassadeurs voor economische zelfstandigheid van vrouwen in Twente. De kerngroep wordt facilitair ondersteund door de Volksuniversiteit Enschede, de gemeente Enschede en de gemeente Hengelo. De kerngroep komt in 2016/2017 maandelijks bij elkaar en draagt het belang van het onderwerp uit naar de achterban en in de eigen omgeving. De Kerngroep Kracht on Tour Twente by FIFE bestaat uit tien personen waarvan zeven zich op vrijwillige basis inzetten en drie beroepsmatig. De Kerngroep LKracht on Tour Twente by FIVE gaat zich bezig houden met het sluiten van deals, het organiseren van een bijeenkomst voor stakeholders, het organiseren van de grote kracht on Tour doelgroep bijeenkomst en het maken van een magazine. De kerngroep houdt ook de voortgang van de deals in de gaten. Afspraken over verduurzaming zijn belangrijk omdat de kerngroep niet wil dat deals niet uitgevoerd worden of eenmalig zijn.

Werkgevers, werk en ondernemerschap

Thales Nederland gaat voorlichtingen verzorgen die vrouwelijke werknemers gaan geven op scholen in de regio. Thales Nederland gaat naast schoolklassen ook rondleidingen door het bedrijf organiseren voor groepen vrouwen. Thales Nederland heeft de kerngroep Kracht on Tour Twente het voorstel gedaan om de andere bedrijven die gevestigd zijn op het High Tech Systems Park (zoals HP Valves, Parthian en CoBlue) ook te benaderen zodat Thales Nederland de vrouwen een mooi en gevarieerd programma kunnen bieden.

ROZ Twente ondersteunt vrouwen die de mogelijkheden voor het starten van een eigen onderneming willen onderzoeken. Vrouwen kunnen bij het ROZ gebruik maken van een breed aanbod trainingen en workshops en van een individueel begeleidingstraject met één van onze startersadviseurs. De dienstverlening is onbeperkt toegankelijk voor iedereen die zich wil oriënteren op ondernemerschap. ROZ wil graag samen met Kracht on Tour Twente kijken hoe er in de toekomst op een leuke en creatieve wijze nog meer vrouwen geïnspireerd kunnen worden om een eigen bedrijf te beginnen.

Humanitas Twente is een grote vrijwilligersorganisatie in Twente waar flexibele werktijden, basisschooltijden en mogelijkheden voor thuiswerken voor alle werknemers, mannen en vrouwen, aanwezig zijn. Ook in de samenwerking met vrijwilligers en stagiaires worden flexibel afspraken gepland op basis van beschikbaarheid in agenda’s.

Concordia Film Theater Expositie stelt werkervaringsplaatsen voor vrouwen in hun organisatie beschikbaar.

Estinea stelt werkervaringsplaatsen op woonlocaties in Enschede, Haaksbergen en Hengelo beschikbaar voor vrouwen.

Biologische zorgboerderij De Viermarken stelt werkervaringsplaatsen voor vrouwen in hun organisatie beschikbaar.

Limor heeft als een van de weinige organisaties een ervaringswerker als beroepskracht in dienst. Vrouwen die eventueel de opleiding tot ervaringswerker willen volgen, kunnen een dag meelopen en informatie krijgen van onze ervaringswerker. Daarnaast stelt Limor één stageplaats beschikbaar.

Rijksmuseum Twenthe en museum TwentseWelle ziet het als hun maatschappelijke rol om kansen te creëren voor mensen die gemotiveerd zijn om zich voor te bereiden op een volgende of nieuwe stap op de arbeidsmarkt. Rijksmuseum Twenthe en museum TwentseWelle bieden werkzoekende vrouwen de mogelijkheid voor een vrijwilligers- of werkervaringsplaats.

ROC van Twente stelt stageplaatsen en leerwerkplekken beschikbaar voor vrouwen. Aantal in onderling overleg. Daarnaast bieden zij snuffelstages aan voor vrouwen die bijvoorbeeld vanwege een re-integratietraject een andere beroeps sector kiezen. Vanuit de diverse opleidingen kunnen zij tal van stageplaatsen aanbieden bij geaccrediteerde bedrijven en organisaties in de regio.

SMEOT biedt werkzoekende vrouwen de mogelijkheid om zich te oriënteren op een opleiding in de metaal, mechatronica of elektrotechniek door middel van het aanbieden van een bedrijfsbezoek met rondleiding en uitleg. Daarnaast kunnen ze in stageplaatsen en werkervaringsplaatsen voor vrouwen voorzien in relatie tot een BOL opleiding in de technieken Mechatronica, Verspanen en Constructie.

Voor 2017 is de kerngroep Kracht on Tour Twente in gesprek over deals met Vitens, het MST, Pure Energie, Johma, Siemens, de Twentse voetbalschool en het Agentur für Arbeit Nordhorn in Duitsland 

Participatie, scholing en persoonlijke ontwikkeling

MKB Twente biedt bied enkele plekken aan in de training ‘Werknemerschap vaardigheden’ voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze training wordt afgesloten met een certificaat.

ROC van Twente kan vrouwelijk ondernemerschap stimuleren bijvoorbeeld middels de training Zelfstandig Ondernemer in zorg en welzijn. Ook willen ze vrouwen attenderen op de mogelijkheid van werken in de Euregio (Duitsland) en het ontwikkelen van ondernemend gedrag. Afstemming hierover gebeurt met klankbordgroepen en een groot netwerk in Twente.

ROC van Twente spreekt de intentie uit in de toekomst meer maatwerktrainingen voor vrouwen aan te bieden die gekoppeld zijn aan trends in de beroepssector waar veel vrouwen actief zijn.

ROC van Twente stelt workshops en trainingen beschikbaar voor vrouwen. Naast een scala aan MBO- opleidingen (350), biedt het ROC ook bedrijfs- en beroepsgerichte opleidingen, trainingen en cursussen (op maat) aan. Verder biedt Volksuniversiteit Hengelo e.o. diverse cursussen die aansluiten op de talenten en individuele behoeften aan scholing.

De Cultuurmakelaar Oldenzaal kan vrouwen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt/de maatschappij informatie geven over het diverse culturele leven van Oldenzaal met als doel ondersteuning te bieden in de vorm van kennis en contacten. Zo willen we deze vrouwen met cultuur als middel activeren en daarmee meer laten participeren

Stichting Intercultureel vrouwencentrum Enschede (SIVE) gaat passende Nederlandse taalles voor hoogopgeleide anderstalige vrouwen organiseren. Deze is bedoeld voor vrouwen die in hun thuisland een hoge opleiding hebben genoten. SIVE wil hiermee de talenten van deze vrouwen aanspreken, belemmering weghalen om (op eigen niveau) te gaan werken en de vrouwen met dit taalproject een netwerk bieden.

SIVE gaat in 2017 een vervolg geven aan KWIK (Kijk Wat Ik Kan) een stimuleringstraject voor vrouwen die weer aan de slag willen.

De Nieuwe Toekomst (DNT) van Vrouwenplatform Carree Overijssel richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. In een pilot uitgevoerd in Overijssel is gebleken dat deze aanpak goede resultaten heeft opgeleverd: meer dan de helft van de deelneemsters is aan de slag gegaan. Platform Carree geeft in de regio Twente in 2016/2017 een vervolg aan dit project. 

Tesselschade-Arbeid Adelt (TTA) biedt kansen voor vrouwen om economisch zelfstandig te worden. Daarom biedt TAA ondersteuning aan vrouwen in Twente die een opleiding of studie willen volgen, maar daarvoor zelf niet de financiële middelen hebben. Het Betsie Perk Fonds (onderdeel van TTA) geeft op afspraak informatie aan de doelgroep. Zo is er voor Enschede/Hengelo een koppeling gemaakt met het project De Tafel van één. Verder biedt TTA hulp en ondersteuning bij een aanvraag.

JE Communicatie wil in het kader van het vergroten van digitale vaardigheden een groep werkzoekende vrouwen een workshop ‘Slim gebruik van Social Media’ aan. Dit aanbod wordt uitgezet via UWV/Werkplein in regio Twente en gefaciliteerd door Volksuniversiteit Enschede.

Humanitas Twente stelt leerwerkplekken en stageplaatsen voor meisjes en vrouwen beschikbaar vanuit MBO richting Zorg en Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening en Saxion Hogeschool studierichtingen Social work en Psychologie.

Humanitas Twente biedt vrouwen de mogelijkheid voor vrijwilligerswerk bij diverse projecten. Vrouwen krijgen altijd eerst een intakegesprek over wensen en mogelijkheden binnen de organisatie. Humanitas biedt vrouwen volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van trainingen, cursussen en intervisie.

Patty Kwast (professional organiser) en Marianne Dijs (budget coach) geven werkzoekende vrouwen diverse budgetadviezen i.c.m. het gebruik van de e-portemonnee. Dit aanbod wordt uitgezet via UWV/Werkplein in regio Twente en gefaciliteerd door de Volksuniversiteit Enschede.

Volksuniversiteit Enschede, gemeente Enschede, gemeente Hengelo en SIVE intensiveren in 2017 de samenwerking van de Eigen Kracht trajecten waaronder Kracht on Tour Twente.

Estinea stelt haar trainingen ‘Rots & water’ en ‘Deurtje open, deurtje dicht’ open voor vrouwen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Estinea gaat onderzoeken of ze vrouwen via kracht on Tour kunnen laten instromen bij hun begeleide leer-/werktrajecten die gekoppeld zijn aan een BBL niveau 2 traject van het ROC van Twente. Hiervoor hebben zij een subsidie aangevraagd.

Francis-Ilse voor aandachtig leven wil vrouwen die zich geremd voelen door uitstelgedrag, onzekerheid en gebrek aan eigenwaarde een mini-training aanbieden van 1,5 tot 2 uur waarin het verkennen van je hartewens centraal staat. Vrouwen kunnen hier de tijd nemen om eens even stil te staan bij wat ZIJ nou precies wensen en willen. Dit levert vrouwen richting en focus op.

Stichting Lezen en Schrijven heeft, om laaggeletterdheid onder vrouwen te verminderen, het programma EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) ontwikkelt. Deze aanpak biedt laagopgeleide vrouwen ondersteuning bij het (hernieuwd) leren van taalvaardigheden, het verhogen van hun rekenniveau en het verbeteren van digitale vaardigheden. Stichting Lezen en schrijven rolt dit project in samenwerking met allerlei partners uit in de regio Twente en wil dit via de diverse taalpunten in Twente promoten.

Stichting Intercultureel vrouwencentrum Enschede (SIVE) sluit in het kader van ‘Inspirerende ontmoetingen’ jaarlijks aan bij de landelijke ‘de dag van vrouw & techniek’. Deze dag geeft vrouwen de mogelijkheid om een kijkje te nemen in een technische werkomgeving. SIVE betrekt bedrijven in de regio Twente bij de vrouwentechniekdag, maar ook rolmodellen uit de praktijk en studentes van Saxion Hogeschool.

Volksuniversiteit Enschede biedt vrouwen vanuit activering trainingen en cursussen (op maat) aan. Verder biedt Volksuniversiteit Enschede diverse cursussen, trainingen en workshops aan die aansluiten op de talenten en individuele leervragen van vrouwen.

De Cultuurcoach Enschede kan vrouwen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt/de maatschappij informatie geven over het diverse culturele leven van Enschede met als doel ondersteuning te bieden in de vorm van kennis en contacten. Zo willen we deze vrouwen met cultuur als middel activeren en daarmee meer laten participeren.

Netwerken, kennis en best practices delen

Thales Nederland probeert al jaren om aanzienlijk meer vrouwen te interesseren voor een carrière in de techniek en het bevorderen van diversiteit in de breedste zin van het woord. En met succes, want Thales Nederland won in 2014 de Femme Tech Award. Diversiteit staat bij Thales op internationaal niveau hoog op de agenda, maar ook zeker op regionaal niveau wordt dit in Twente in de praktijk gebracht. Thales Nederland wil hiermee een voorbeeldfunctie uitoefenen en ‘best practices’ delen met andere Twentse organisaties. Isabelle Borsboom, Communications Manager: ‘’Al jarenlang zijn we actief op het gebied van diversiteit, waarbij het werven en behouden van technische vrouwen een belangrijke rol spelen. We dragen Kracht on Tour, het initiatief van Minister Bussemaker, een warm hart toe en zullen onze inspanningen onverminderd voortzetten en verder uitbouwen.". Thales heeft reeds een inhoudelijke bijdrage geleverd op de Kracht on Tour Twente Stakeholdersbijeenkomst op 5 oktober 2016. Bestuurssecretaris Jorja Cotsirés heeft gesproken over het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van Thales Nederland.

ROC van Twente stelt belangeloos het gebruik van de Storkzaal met alle daarbij behorende faciliteiten beschikbaar aan de organisatie van Kracht on Tour Twente voor de Stakeholdersbijeenkomst op 5 oktober 2016.

SMEOT zal als ambassadeur van Kracht on Tour Twente het project in het eigen netwerk promoten en waar mogelijk verbindingen leggen en samenwerking stimuleren.
Jong en Veer / Wij Mantelzorgers geven voorlichting aan bedrijven en organisaties in Twente over mantelzorg met als doel mantelzorg bespreekbaar te maken. Ze willen op deze manier bijdragen aan een veranderende mindset bij bedrijven en organisaties over een evenwichtige verdeling van arbeid- en zorgtaken. Voor met name vrouwen kan dit betekenen dat zij meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

GEAS Energiewacht (onderdeel van Essent) levert een rolmodel in de persoon van onderhoudsmonteur Linda Nellessen voor een interview op het podium tijdens het ‘Kracht on Tour Twente FIFE Event’ op 17 november in Primare in Enschede. Linda zal de hele middag aanwezig zijn om voorlichting te geven over werken bij de GEAS.

Saxion Fablab is een coöperatieve werkplaats waar uitvinder en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-prinsters, lasersnijders en frezen. Saxion Fablab biedt twee mogelijkheden in 2017 voor vrouwen om aan een rondleiding mee te doen op de woensdagmiddag, woensdagavond of vrijdagmiddag.

Saxion Fablab is een openbare werkplaats waar iedereen (man of vrouw, arm of rijk) aan de slag kan met de moderne digitale fabricage technieken (leer - maak - innoveer) en wil in het kader van Kracht on Tour Vrouwen motiveren voor de maker movement. Fablab gaat in 2017 een aantal events organiseren en staan daarnaast ook op verschillende externe events (Kunst in volkspark, Maker Festival, Gogbot, etc). Hier kunnen ze ook bezocht worden en kunnen vrouwen zich laten inspireren over de wereldwijde ontwikkelingen vanuit de maker movement om hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. 

Via de Enschedese Uitdaging heeft uitgeverij Geen blad voor de mond met de redactie van het ‘Kracht on Tour Twente’ magazine een adviesgesprek gevoerd. Ze onderzoeken de mogelijkheden om de redactie te ondersteunen bij de verspreiding van het Kracht on Tour Twente magazine. 

Concordia Kunst & Cultuur gaat een bedrijfsbezoek organiseren voor een groep vrouwen. Onderdeel van de rondleiding bij Concordia zal zijn dat de vrouwen in een workshop o.l.v. een medewerker van Concordia met elkaar in gesprek gaan over hun ambities, wensen en dromen voor de toekomst aan de hand van zelfgekozen kunstwerken uit de collectie.

Tetem Kunstruimte heeft de intentie uitgesproken in 2017 een tentoonstelling te organiseren met als thema ‘economische onafhankelijkheid in de kunst’ (werktitel). Het idee is om drie vooraanstaande vrouwelijke kunstenaars die hun brood verdienen met de kunst een hedendaagse tentoonstelling in te laten richten rondom het thema economische zelfstandigheid. Er kan ook een sideprogram bij de tentoonstelling georganiseerd worden waar plek is voor verdieping, discussie en reflectie.

M-Pact, platform voor maatschappelijk meedoen in Enschede gaat een routeplan ontwikkelen voor de doelgroep werkzoekende vrouwen. Vanuit allerlei bestaande initiatieven en projecten zoals FIFE en De tafel van één gaat M-pact een menu samenstellen waardoor vrouwen een duidelijk beeld krijgen van de mogelijkheden die ze hebben om nog makkelijker vervolgstappen(opleiding/vrijwilligerswerk/betaalde baan/eigen onderneming) te kunnen zetten. 

Regiohuis Twente stelt flexibele werkplekken met gebruik van faciliteiten als vergaderruimte, koffie/thee, WIFI etc. beschikbaar voor vrouwennetwerken en vrouwen in maatschappelijk functies.

De Senior Beleidsadviseur Arbeidsregio Twente deelt zijn netwerk en expertise met de kerngroep Kracht on Tour Twente 

Vrouwenplatform Carree Overijssel en de Volksuniversiteit Enschede gaan in Twente samenwerken in de volgende projecten:
- De Nieuwe toekomst
- Eigen Kracht werkt
- Meiden en techniek
- Lang zult u wonen
- Wijs mij de ingang van het bos

De samenwerking bestaat uit:
- Kennis en ervaring delen in training en scholing voor vrouwen en coaches
- Rolmodellen uitwisselen binnen elkaars projecten
-Werkervaringsplaatsen/stageplaatsen voor vrouwen over en weer beschikbaar stellen 

Stichting Intercultureel vrouwencentrum Enschede (SIVE) en de Soroptimisten Enschede (zet zich in voor een betere positie van vrouwen) gaan samen vier keer per jaar een Meet&Greet voor vrouwen organiseren rondom een bepaald thema/ Deze bijeenkomsten maken het mogelijk voor vrouwen kennis en ervaringen met elkaar te delen en te netwerken. 

De Kerngroep Kracht on Tour Twente by FIFE gaat een presentatie houden over het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen in Twente voor de afdeling ‘leefomgeving’ van de regio Twente in het regiohuis Twente.

De Kerngroep Kracht on Tour Twente by FIFE gaat een presentatie houden over het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen in Twente voor bij het MKB Twente. 

Theatergroep de Nieuwe Koning zal middels een subsidieregeling een korting op haar theatervoorstelling ‘Tot het komt’ geven (onderdeel van Kracht on Tour Twente op 18 november) aan vrouwen met een WW en WWB uitkering. Zij betalen 2,50 i.p.v. 12,50. ‘Tot het komt’ gaat over een vrouw die zich afvraagt “Wat wil ik? Wat kan ik? Welke kant wil ik op?

Taskforce High Heels en Amnesty International presenteren in het kader van Kracht on Tour Twente vanaf 26 oktober tot en met 27 november 2016 de tentoonstelling ‘Vrouwenrechten anno Nu’ over de Internationale rechten van de vrouw. Deze tentoonstelling zal achtereenvolgens te zien zijn in het ROC van Twente en bij Saxion Hogeschool. Op deze wijze bereiken we meiden en vrouwen van diverse opleidingsniveaus. Bij de tentoonstelling organiseert Taskforce High Heels een randprogramma met vooraanstaande vrouwelijke sprekers die nader ingaan op het thema. Het ROC van Twente en Saxion stellen alle faciliteiten voor het randprogramma beschikbaar.

De Kerngroep Kracht on Tour Twente by FIFE heeft een presentatie gehouden over het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen in de regio Twente voor alle Adviseurs Werk van Werkplein Twente afdeling Enschede en Hengelo

De Kerngroep Kracht on Tour Twente by FIFE heeft een presentatie gehouden over het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen in de regio Twente voor vertegenwoordigers van diverse bedrijven aangesloten bij de Enschedese Uitdaging bij Randstad Uitzendbureau